©2014-2018, VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng
Điện thoại: 0263.888.066Fax: 0263.888.099